Professionele vakmagazines

 

Onze magazines voor de horeca en de voedingssector hebben een ding gemeen: het zijn professionele magazines, ook wel B-to-B-magazines genoemd. We delen ze op in twee grote groepen: voeding (food) en horeca (restaurants, catering, frituren en snackbars, hotels en cafés).

Bij de horecabladen gaat het om Horeca Revue, Catering, Café & Bistro en HotelBusiness en Frituur & Snack (www.horecaplatform.be).

 

kok voor fornuis
Restaurant Business richt zich tot de professionele kok
Lekker voorgerecht bij restaurant ’t Zilte in Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de voedingsbladen vinden we Brood & Banket (Pain & Pâtisserie (www.broodenbanket.be), Food & Meat(www.foodenmeat.be), Food Industry (www.foodindustry.be). De vakbladen geven toegang tot duidelijk afgebakende doelgroepen. Dit aspect wordt nog eens versterkt door een professionele redactie, afgestemd op de doelgroep.

Nut van de professionele informatiebronnen

Man lees vakmagazine
Professionele magazines zijn nog altijd een belangrijke bron van informatie!

De vakbladen (print + digitaal) worden samen met de collega’s en opleidingen erkend als de meest nuttige bron, met een score van 97%: daarvan krijgen de collega’s een waardering van 65% als ‘zeer nuttig’ en 32% als ‘relatief nuttig’, de vakladen 62% ‘zeer nuttig’ en 35% ‘relatief nuttig’, en opleidingen 62% ‘heel nuttig’ en 35% ‘relatief nuttig’.

Networking, seminaries of congressen en beurzen en salons komen op 4, 5 en 6. De andere informatiebronnen die als nuttig worden beschouwd zijn: algemene websites, commercieel afgevaardigden, B2B websites, boeken, B2B newsletters en de economische of algemene pers, maar met matige scores.

man leest business informatie op tablet
Een onderzoek ging na in hoeverre vakmagazines nuttig zijn voor de profssioneel.

 

De collega’s 63% scoren het hoogst, op de voet gevolgd door de vakbladen (60%), algemene websites (57%), opleidingen (48%), algemene digitale magazines, B2B websites en vakbeurzen (37%), networking en B2B newsletters (36%), gedrukte kranten en vertegenwoordigers (34%).

 

En het belang van de vakmedia versus de algemene media?

 

De B2B media worden in de eerste plaats beschouwd als diepgaander In 2008, net na de oprichting van B2B Press, besloten de oprichtende uitgevers waaronder ook Evolution Media Group, een onderzoek te voeren rond business-to-business media en de rol die ze vervullen ten aanzien van hun lezers.

 

Het recentste marktonderzoek, met eenzelfde methodologie, doelgroep en vragenlijst, weliswaar met nieuwe vragen over het digitale aspect in de media, in functie van de marktevolutie gebeurde online wat betekent dat er kort op de bal werd gespeeld.

 

De scope mikte op het middle- en upper management van 10 sectoren: technologie, horeca, marketing & communication, bouwsector, retail, food en non-food, financiële diensten en verzekeringen, automotive en transport, de gezondheidssector en de modesector. De rekrutering van de ondervraagde personen (OP) was mogelijk dankzij de medewerking van de uitgevers. Net als bij de vorige studie werden de resultaten gewogen op basis van de provincies en de omvang van het bedrijf, evenals op het gewicht van de verschillende sectoren. Het profiel van de ondervraagde persoon en het bedrijf waar hij werkt, werden vermeld om elke nuttige segmentatie mogelijk te maken. De inhoud van het onderzoek betreft vooral de informatiebronnen: contact met de titels binnen de vakpers, contact met B2B e-newsletters, B2B websites en bezoek aan beurzen en events binnen de desbetreffende sector.

 

De belangrijkste resultaten

 

B2B PRESS dan andere media: maar liefst 79% van de respondenten kent hen deze kwaliteit toe en 77% van de beslissers en kaderleden vindt dat zij meer informatie bieden dan de algemene media. B2B media worden door 71% ook beschouwd als de eerste referentiebron voor informatie over tendensen in de sector.

 

Andere resultaten

Nut van professionele informatiebronnen

Aantal lezers per nummer: in 75% van de gevallen wordt de publicatie gelezen door meer dan een persoon. Het gemiddelde aantal lezers bedraagt iets meer dan 6 personen per drager. Bijna 70% van de lezers trekt meer dan 15 minuten per nummer uit; 55% bewaart de publicatie na ze te hebben gelezen.

 

De reclame in deze publicaties wordt het sterkst gewaardeerd als het gaat om producten en diensten die verband houden met de beroepsactiviteit, inclusief sterk uiteenlopende ondersteunende producten en diensten die van nut zijn voor de betrokken bedrijven. De B2B-media raken hiermee doelgericht de lezer. De ‘call to action’ vermeldingen van reclame in B2B media worden gunstig onthaald, zowel om zich te informeren over het product of de dienst die wordt gepromoot, als om contact op te nemen met de betrokken adverteerder.