Voorkomen is beter dan … Hoe meer afval je vermijdt, hoe minder je er kwijt moet.

De opslagkosten dalen, net als die voor het transport en de verwerking van je afval. Bovendien bespaar je mogelijk ook op grondstoffen en zelfs op productiekosten.

Arbeid en energie om grondstoffen in afval om te zetten is slecht besteed, het is economisch zinvoller je grondstoffen maximaal in vermarktbare producten of diensten om te zetten. Kies voor leveranciers die inzetten op besparing van afval of op minimaliseren van verpakking. Ga op zoek naar leveranciers die leeggoed terug meenemen bij levering van nieuwe producten en die kiezen voor hergebruik. Tracht voedselverliezen te beperken door efficiëntie bij de bereidingen.

Restproducten die nog in aanmerking komen voor menselijke consumptie, kunnen verdeeld worden via systemen voor voedselbedeling, de voedselbanken, sociale kruideniers en dorps- of sociale restaurants. Als er producten over zijn, kan een bakkerij de organisatie of instelling opbellen om de producten te komen ophalen. Meer info: