Dalende verkoop in de kleinhandel in april

Conjunctuurindicatoren 20 juni 2018

De verkoop in de kleinhandel daalde in 2017 sterk!

In april 2018 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 2,65% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de sector verkoop op afstand, namelijk een stijging van 7,56%.

Bron: Statbel