Bakkerij-index: kosten voor brood met 0,94% gestegen

Elk jaar berekent de economische commissie van Bakkers Vlaanderen de evolutie van de kosten tegenover deze van het voorgaande jaar.

In de tabel hieronder zijn de belangrijkste kostprijselementen van een brood opgenomen (grondstoffen, energie, lonen enz.) Elk kostenonderdeel weegt voor een gewogen gemiddelde door in de verkoopprijs van een brood: algemene kosten 25,80%, energie voor 5,33 %, grondstoffen voor 25,60%, verkoopslonen 24,95% en productielonen 18,32%.

Als basis werden de kosten van 2003 genomen, het jaar waarna de broodprijs werd vrijgemaakt. Elk jaar berekent de economische commissie de evolutie van die kosten tegenover die van het voorgaande jaar. De stijging van onze broodindex is 141.77 -140.45 = een stijging met 1,32% in 2018. Dit komt vooral door de stijging van de algemene kosten en de loonmassa (verkoop loon en productieloon). De grondstofprijzen stagneren al enkele jaren, mits wij met forfaitprijzen rekenen, en dalen zelfs met 2,07% dit jaar. De energiekosten zijn na een sterke stijging vorig jaar van 4,26% dit jaar opnieuw lichtjes gestegen met 0,53%.

Globaal zijn in 2018 de kosten met 0,94% gestegen tegenover vorig jaar. Ten opzichte van 2003 zijn de kosten gestegen met 41,77%. In 2017 was dit 40,45%.

Berekend op de toen geldende algemene verkoopprijs betekent dat vandaag € 1,61 + 41,77% = € 2,28.

Bakkers Vlaanderen laat weten dat deze gegevens louter ter informatie gelden en gebaseerd zijn op gemiddelde prijzen. Elke bakker moet individueel zijn berekening maken.

Bron: Bakkers Vlaanderen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.