Zomer van de korte keten

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is vrijdag 19 juni 2020 het startschot gegeven voor de Zomer van de Korte Keten. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de consument de lokale landbouwproducten heeft herontdekt. Tot eind september zijn er in Vlaanderen tientallen activiteiten waarbij de lokale boer en zijn producten in de kijker worden gezet. “We grijpen dit moment aan onder het mom ‘Lekker Vlaams’ om nieuwe duurzame initiatieven te nemen rond lokale voeding”, zegt Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

“Zoals in Frankrijk, moet er in Vlaanderen ook een soortgelijk chauvinisme ontstaan over onze lekkere Vlaamse producten, recht van ’t veld.” Voor het derde jaar op rij stond in mei de Week van de Korte Keten op de agenda, een week met allerhande activiteiten op en rond de landbouwbedrijven, winkels en restaurants. Dit jaar wordt de week omgevormd tot de Zomer van de Korte Keten, met tal van activiteiten zoals smulfietstochten, picknicks, zelfpluk rondleidingen, workshops en degustaties. Op die manier wordt de campagne gespreid, om zo de drukte te verdelen, zowel voor de bezoeker als de lokale land- en tuinbouwer.  

Naar de boer om de hoek  

Consumenten blijken tijdens de coronacrisis al massaal voor vers voedsel in de korte keten te hebben gekozen, en die toegenomen interesse wil de sector behouden. Ook de boeren hebben de meerwaarde van lokaal verkopen (her)ontdekt. Uit een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) gaven bijna 7 op de 10 producenten aan een hogere omzet te hebben en meer dan 8 op de 10 zegt nu meer nieuwe klanten te hebben dan normaal. In het begin van de crisis steeg de omzet in de korte keten met bijna 30 procent. Ook nadien bleef het aantal bezoekers op een hoger peil.  

Crevits wil dat momentum aangrijpen om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken. In het West-Vlaamse Torhout trok ze, samen met Bart Naeyaert, gedeputeerde Landbouw en Jean de Bethune, gedeputeerde Economie de Zomer van de Korte Keten op gang op landbouwbedrijf ’t Moereveld. Ze wil met alle partners de handen in elkaar slaan om het belang van een breed lokaal aanbod van land- en tuinbouwproducten in de verf te zetten en het Vlaams chauvinisme van onze consumenten een boost te geven. De boeren die zich willen richten op rechtstreekse verkoop, zullen ondersteuning krijgen om businessmodellen te ontwikkelingen en logistieke struikelblokken worden aangepakt en weggewerkt.  

Limburg smaakt naar meer  

Ook de provincie Limburg zet volop in op de Zomer van de Korte Keten. “Lokaal kopen was nooit eerder zo geliefd als de voorbije maanden, ook wat voedingsproducten betreft. De nabijheid van en het vertrouwen in de producent zijn belangrijker dan ooit”, zegt Inge Moors (CD&V), Limburgs gedeputeerde voor Landbouw.  Voor veel consumenten werd tijdens de coronacrisis het belang van veilig en gezond voedsel duidelijk. “Vele consumenten vonden dan ook de weg naar een hoeveproducent of een verkoopautomaat op het landbouwbedrijf”, vertelt Moors. “Veel producenten hebben ook goed ingespeeld op de toegenomen interesse en hebben hun korte keteninitiatief uitgebreid met bijvoorbeeld online bestellingen of leveringen aan huis.”  

www.limburgsmaaktnaarmeer.be

De provincie Limburg ontwikkelde een online platform voor producenten van hoeve- en streekproducten. “Omdat we vaak zien dat kennis van de verkooppunten een belangrijke barrière vormt om te kopen bij de producent zelf, ontwikkelden we het online platform www.limburgsmaaktnaarmeer.be, waar momenteel al 181 Limburgse producenten van hoeve- en streekproducten samengebracht zijn met hun persoonlijk verhaal, hun producten en een dynamische kaart met verkooppunten”, besluit Moors.  

Korte keten kent vele gedaantes  

Voor veel mensen is de korte keten nog onbekend terrein. Automatisch denkt men aan hoeveverkoop. Dat maakt ook 87 procent van de aankopen binnen de korte keten uit. Maar korte keten staat voor vele vormen van rechtstreekse verkoop: naast de hoevewinkels zijn er ook boerenmarkten, automaten, buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen, CSA-initiatieven en voedselteams. Ze hebben elk hun eigen specifieke DNA maar delen dezelfde zorg en inzet voor hun producten en een warme belangstelling voor hun afnemers.

Meer info over de vele vormen van korte keten vind je op www.rechtvanbijdeboer.be.  

Surf naar www.zomervandekorteketen.be voor een overzicht van alle activiteiten in de vijf Vlaamse provincies.

Bron: VILT