Bakkerijmuseum in Veurne moet in 2023 totaal vernieuwd zijn

Op 12 september, tijdens de “Open Monumentendag”, leerde het publiek dat het Bakkerijmuseum in Veurne totaal vernieuwd wordt. De plannen voor de renovatie van het bakkerijmuseum bestaan al enige tijd, maar de werkzaamheden zullen in het najaar van 2021 nog beginnen.

In 1983 werd de vereniging zonder winstoogmerk “Internationaal Bakkerij-, Banketbakkerij- en Ijsmuseum Walter Plaetinck”, de voorloper van het Bakkerijmuseum, opgericht. Op 25 juli 1985 werd het Bakkerijmuseum officieel geopend op het terrein van de Zuidgasthuishoeve in Veurne.

Grote renovatie

Vandaag ondergaat het Bakkerijmuseum een tweede grote renovatie. Er komt een nieuwe ontvangstruimte en een dubbele workshopruimte en het terrein wordt opnieuw ingedeeld.

Het architectenbureau ZOOM uit Gent kreeg de opdracht voor de bouw van het nieuwe onthaalgebouw en de bijkomende workshopruimtes. Het bureau had al gewerkt aan de renovatie van KOERS, Fietsmuseum (Roeselare) en de Huysmanshoeve (Eeklo). Het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken op de plaats waar zich momenteel het achterste deel van het domein bevindt. De ingang van het museum zal verplaatst worden naar de parking aan de Iepersesteenweg. Zo kunnen bezoekers veilig parkeren en het museum bezoeken.

Het nieuwe onthaal- en werkplaatspaviljoen zal het hart van het museum vormen. Van hieruit heeft de bezoeker direct zicht op het terrein en kijkt uit op de molen en de leertuin, op de museumwinkel, de nieuwe binnenplaats, het museum, het museumcafé en de speeltuin….

Het gebouw is ontworpen als een paviljoen, met een grote luifel in het midden. Aan de rechterzijde komt de ontvangstruimte met de museumwinkel en de toiletten, terwijl aan de linkerzijde twee nieuwe workshopruimtes, een opslagruimte, een onderhoudsruimte en een technische ruimte komen. De workshopsruimtes of ateliers zullen een traditionele houtoven bezitten. De synergie tussen oud en nieuw is dan ook compleet.

Beleving staat centraal in het nieuwe museum

Uit de in 2018 gehouden enquête onder de bezoekers bleek ondermeer dat de meeste verwachten actief te kunnen participeren tijdens hun bezoek in dit museumlandschap. Doel van de vernieuwing is dan ook om de beleving in het museum (en niet alleen in de ateliers) centraal te stellen bij de inrichting van het museum. De vijf zintuigen zullen geprikkeld worden: Gehoor, zicht, tast, reuk en smaak. Dit gebeurt aan de hand van diverse media (tekst, geluid, geur, beelden, enz.) die het vehaal vertellen van het bakkersambacht. Verschillende analoge en digitale toepassingen in combinatie met authentieke objecten uit de collectie brengen de geschiedenis en het cultureel erfgoed tot leven in een gevarieerde multimedia-ervaring.

Zeven thema’s

Zeven thema’s vormen de rode draad door het museum. Zij belichten de verschillende aspecten van het beroep van bakker. Bestaande thema’s zoals chocolade- en ijsproductie, banketbakkerij en suikerwerk blijven bestaan, maar worden geherinterpreteerd en opnieuw vormgegeven. Van nu af aan ontmoet je in het museum ook de mens achter de bakkerij, de politieke dimensie van brood en de graanprijzen, de ingrediënten van brood en bakkerijproducten en de impact en waarde van brood en gebak in ons dagelijks leven en in andere culturen (bij feesten, bij levensgebeurtenissen), enz. Naast deze nieuwe thema’s zullen ook nieuwe juweeltjes uit de rijke collectie van het Bakkerijmuseum worden getoond.

Museum

Het studiebureau Exponanza uit Gent heeft de plannen voor het nieuwe museumgebouw uitgewerkt.
De nieuwe museumfaciliteit zal worden ondergebracht in de voormalige schuur op het terrein. Momenteel is de collectie nog verspreid over twee gebouwen. Na de renovatie zal alles in één gebouw worden ondergebracht. Het andere gebouw, het oude woonhuis, zal in de toekomst worden gebruikt als administratief gebouw en tijdelijke tentoonstellingsruimte. Het zal ook het nieuwe kenniscentrum huisvesten. Dit kenniscentrum zal de unieke bibliotheek van het museum bevatten. In de toekomst zullen de bezoekers informatie kunnen zoeken, oude receptenboeken kunnen raadplegen en kennis kunnen maken met de geschiedenis van het brood, het bakken en het bakkersambacht.

Voortaan meer te zien van de authentieke collectie

museum

Het bestaande depotgebouw zal worden voorzien van een gang met een uitzichtterras. Zo kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen en een deel van de collectie ontdekken dat normaal niet te bezichtigen is. Wat veel mensen niet weten is dat slechts 10 procent van de 24.000 voorwerpen in de collectie momenteel in het museum te zien zijn. De rest van de voorwerpen wordt bewaard in de gesloten opslagruimte van het museum. Dankzij de renovatie zullen bezoekers een aantal van hen kunnen zien.

Ten slotte zal de 2 hectare grond rond het museum een nieuw leven worden ingeblazen. In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek wordt de museumtuin omgetoverd tot een experimentele ontmoetingsplek waar natuur, ecologie en korte ketens centraal staan.

Subsidies en steun

Een nieuw bakkerijmuseum kost veel geld. Een groot deel van de renovatiewerkzaamheden wordt gesubsidieerd. Voor alle toegankelijkheidsmaatregelen kan het Bakkerijmuseum rekenen op subsidies van de Provincie West-Vlaanderen (Toeristische Impulsen), specifiek voor alle toegankelijkheidsmaatregelen vanuit het FoCi-Fonds (Vlaamse overheid) en vanuit het stadsbestuur Veurne. Maar dit dekt lang niet alle kosten. Daarom organiseert het museum elke eerste vrijdag van de maand het evenement “Brood op de plank”. Op deze vrijdagen wordt de houtoven opgestookt en wordt een selectie van brood en gebak op traditionele wijze gebakken. De bakker gebruikt ZUVER bloem en meel, gemaakt van lokaal geteelde tarwe – een korte keten -verhaal! De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt voor de bouw van een houtoven in de nieuwe ontvangst en worksopruimtes. Daarom wordt iedereen die een bijdrage wil leveren aan de bouw van het nieuwe bakkerijmuseum uitgenodigd om op een van deze vrijdagen langs te komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.