De grote ontbijtstudie van 2019: Belgen ontbijten vaak buitenshuis…

In deze studie werd in detail de ontbijtgewoonten van de Belg anno 2019 bekeken. Wie ontbijt en waar ontbijt men dan meestal/sporadisch? Wat eet men? Zien we verschillen tussen bepaalde groepen?

Een eerste opmerkelijke vaststelling in de grote ontbijtstudie van iVox en Food in Mind is volgend gegeven: het ontbijt staat onder druk. Twaalf procent van de ondervraagden zegt de afgelopen week niet te hebben ontbeten, drie keer zoveel als in 2005. Franstalige mannen en jongeren zeggen vaker dat ze niet hebben ontbeten. Gemiddeld ontbijt de Belg 5,4 keer per week, 9,4% minder dan in 2005, en het aantal dagen dat de Belgen buitenhuis ontbijten is verdrievoudigd: van 0,5 naar 1,4 keer per week. Er is ook een overlapping tussen de twee gelegenheden: Als ze buitenshuis ontbijten, hebben consumenten al meer dan de helft van de tijd thuis al iets gegeten.

Ontbijt thuis onder druk

Als we kijken naar de locatie zien we dat vooral het thuisontbijten erg is verminderd in vergelijking met 2005. De gemiddelde Belg at in 2019 drie maal meer buitenshuis dan in 2005

Vlamingen ontbijten vaker dan Franstaligen en doen dat ook vaker thuis. De Walen en Brusselaars eten vaker buitenshuis. De frequentie van het ontbijt neemt toe met de leeftijd, maar het ontbijt buitenshuis neemt af met de leeftijd. Werknemers ontbijten veel vaker buitenshuis dan niet-werknemers. Slechts 40% van de jongeren ontbijt elke dag thuis, terwijl de ouderen 83% van de tijd thuis consumeren. Onder de inactieven neemt 80% elke dag een ontbijt thuis, terwijl dit percentage voor de actievelingen minder dan de helft is (48%). “Het is verbazingwekkend: we zien niet veel verschil in de frequentie van het al of niet ontbijten tussen weekenddagen en weekdagen”, zegt Eddy Bovijn van Food in Mind, “Het percentage mensen dat zegt te ontbijten is per dag van de week relatief stabiel. Dit was al het geval in 2005.

Ervaring en variatie

De belangrijkste kanalen voor het ontbijt zijn de bakker of slager, het hotel en de snackbar.


Waarom ontbijten mensen buitenshuis? De belangrijkste redenen zijn: om te kunnen ontbijten met andere mensen, om een gevarieerder of smakelijker ontbijt te hebben en om op een aangenamere plaats te ontbijten.

Een op de vijf mensen die werden ondervraagd, hadden in de week voordien minstens één keer ontbeten op het werk of op school. Het gemiddelde aantal dagen per week is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2005. Het aantal ontbijten dat onderweg wordt genuttigd, is ook aanzienlijk toegenomen: bijna 10% van de ontbijten bleek tijdens de referentieweek onderweg te zijn genuttigd. De belangrijkste kanalen voor het ontbijt zijn de bakker of slager, het hotel en de snackbar. Elke vijfde consument gaat soms naar een zelfbedieningsrestaurant voor het ontbijt.

De Belg gaat meest naar de bakker of de slager, naar een hotel of een snackbar om buitenshuis te ontbijten

Foodinmind

Wilt u meer weten over de Belgische ontbijtgewoonten? Mind-Studio en iVox verzamelden een schat aan cijfers en statistieken. Bovendien toont de studie nog meer aanwijzingen: het groeiende belang van de brunch, de vraag naar biologische en fairtradeproducten, de bezorgdheid over de gezondheid, de invloed van kinderen op het ontbijtgedrag?, enz. Contacteer Eddy Bovijn: www.foodinmind.com / eb@foodinmind.com om meer te weten over deze ontbijtstudie!

Dit artikel gaat om een samenwerking van Foodinmind en Retail Detail

Bron: Retail Detail

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.