Prestige in faling

De Gentse Rechtbank van Koophandel, afdeling Kortrijk, heeft begin december 2019 de naamloze vennootschap Sweet Kwizien, Stationsstraat 120 te Waregem, failliet verklaard. Sweet Kwizien staat voor de bakkerijketen Prestige.

Nochthans zag de toekomst er begin 2016 nog heel rooskleurig uit. De mooie en goed draaiende bakkerij ‘Prestige’ in Waregem werd toen verkocht aan Anne Daan Kerckhof (32) uit ngelmunster. De nieuwe eigenaar veranderde de naam van zijn twee andere bakkerijen ‘Copain’ in Ingelmunster en Izegem in ‘Prestige’, met de bedoeling om deze bakkerijen ook tot eenzelfde hoog niveau te brengen. Voor Frank en Wim Decock die de bakkerij in Waregem al 25 jaar runden betekende dit een afscheid van hun geliefde zaak. Het vertrouwen in hun vroegere chef-patissier was echter groot en ze waren overtuigd dat de bakkerij binnen de keten een goede toekomst tegemoet ging.

Ook de vestigingen aan de Stationsstraat in Ingelmunster, de Roeselaarsestraat in Izegem en de Vlamingstraat in Brugge (deze laatste is een andere vennootschap, maar werd ook in vereffening gesteld, red) zijn dicht. “Toen de koude bakkerij in Izegem wed stopgezet en het huurcontract van Ingelmunster afliep, werd er vooral nog geïnvesteerd in het pand en het atelier in Brugge”, zegt curator Frank Heffinck. “Met andere woorden: er was veel capaciteit voor de bakkerij, maar niet genoeg winkels om alle waren te verkopen. Dit, in combinatie met de “overinvestering” in Brugge, leidde tot een liquiditeitsprobleem.

De curator zoekt een overnemer voor de bakkerij in de Stationsstraat in Waregem met het perfect uitgerust atelier die daaraan verbonden is”, zegt Frank Heffinck. “Het gebouw in Waregem wordt momenteel verhuurd via Immo Dochy.”