Vlaamse bakkers realiseerden in 2019 een gemiddelde omzet van 765.000 euro

Image of cheerful young man baker standing at bakery holding bread. Looking at camera.

De Belgische bakkers realiseerden in 2019 een gemiddelde omzet van  € 658.616. De bakkers in Vlaanderen (€ 765.499) realiseerden een hogere omzet dan de bakkers in Wallonië/Brussel (€ 502.928).

In de grafiek wordt weergegeven in welke productcategorieën de bakkers hun omzet realiseren. 41% Van de omzet bij de bakkers komt uit grootbrood. Gevolgd door bijna een vijfde van de omzet (19%) uit patisserie. Het aandeel van pistolets, sandwiches en stokbroden in de omzet bedraagt 13%.

Het Bakkerspanel

Deze inzichten zijn tot stand gekomen uit de antwoorden uit de meest recente peiling van Het Bakkerspanel in april/mei 2020 waaraan 301 Belgische bakkers hun medewerking verleenden.