Behoorlijke omzetverliezen ambachtelijke bakkers door coronacrisis

woman with protecet hairscarfat work in the bakery
Hygiëne is belangrijk in e bakkerij.

Bijna 80% van de ambachtelijke bakkers in Nederland voelt de impact van de sluiting van de horeca vanwege de coronamaatregelen. Door die sluiting, en het verbod op evenementen, valt voor bakkers de omzet uit het ‘derde kanaal’ (leveranties aan onder andere horeca en cateraars) weg. Bijna 41% van de bakkers ziet daarnaast minder klanten in de winkel. Ruim 62% van de bakkers boekt mede daardoor dit voorjaar gemiddeld 32% omzetverlies. Hierover bericht de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging.

Eind april vroeg de NBOV haar leden naar het effect van het coronavirus en de ingevoerde maatregelen op hun bedrijf. Zo’n 23% van de leden vulde de enquête in. 

Belangrijkste impact

– Naast het wegvallen van het derde kanaal en een daling van het aantal klanten, leidt het coronavirus bij een kwart van de bakkers tot zorgen over de liquiditeit. 

– Ruim 20% geeft aan minder werk te hebben voor de medewerkers, terwijl 23% een hoger ziekteverzuimpercentage rapporteert. Bijna 60% verwacht niet dat er afscheid genomen hoeft te worden van medewerkers, ongeveer een kwart weet dat nog niet.

– Ruim 40% maakt gebruik van een of meer overheidsregelingen (in Nederland gaat het dan om uitstel van gemeentelijke belastingen, de coulanceregeling van de Belastingdienst, de BMKB-regeling of NOW, TOGS en Tozo).

– Van de bakkers die de vragenlijst invulden, zag 28% juist een toename van het aantal klanten in de winkel. Slechts 9% ziet echter een stijging van de omzet.

Bekijk meer informatie op de website van de NBOV.

Bron: FoodPro