De medewerkers van de bakkerij planten het “BOS DE TROG” aan

In 2019 slaagde bio bakkerij De Trog erin, als eerste grootschalige Belgische bakkerij, het CO2-neutraal label op haar naam te schrijven, een concrete vertaling van haar sterk geëngageerde duurzame bedrijfsfilosofie. Door een zorgvuldig uitgewerkt vergroeningstraject wist de Trog in een tijdspanne van 3 jaar haar CO2-uitstoot van 1372 ton te neutraliseren.

Opmerkelijk omdat in dezelfde periode het totaal geproduceerde volume steeg met 15%! Bio bakkerij De Trog ziet het behalen van de status van CO2 neutraliteit niet als een eindpunt, doch de start van bijkomende duurzame ecologische inspanningen ondermeer in samenwerking met Natuurpunt.

Productieoverschotten naar vogels

Zo worden voortaan overschotten uit de productie aan Natuurpunt geschonken om deze op vogelakkers in het Heuvelland uit te spreiden. Daar profiteren vinken, gorzen en leeuweriken ten volle van tijdens de winters. Deze akkervogels hebben het anders moeilijk omdat voedsel schaars geworden is op de intensief bewerkte akkers.

1,5 hectare bos

Maar ook het initiatief om anderhalve hectare bos aan te planten past binnen deze samenwerking. Het startschot van deze actie werd genomen tijdens “De Warmste Week” en wordt op 15 februari 2020 gefinaliseerd met het planten van ruim 1000 bomen op de Sulferberg in Westouter. Door de verdere uitbouw en groei van natuurgebieden actief te steunen, onderstreept De Trog haar maatschappelijk engagement om het welzijn van de komende generaties veilig te stellen.

Wil jouw onderneming ook bijdragen aan meer natuur in Vlaanderen zoals bio bakkerij De Trog?

Neem dan contact op met Natuurpunt.

Vlaanderen bosarmste regio in EU

In bossen kan je in bomen klauteren, betoverende paddenstoelen bekijken of genieten van zalige koelte op een warme dag. De plek om heerlijk te ontspannen met andere woorden.

Natuurlijk bos is bovendien de thuis voor vele soorten planten en dieren. Voor mens en dier zijn bossen onmisbaar als onuitputtelijks bron van zuiver water en duurzame grondstoffen zoals hout. Bossen spelen een belangrijke rol binnen de klimaat problematiek: als filter van de lucht en producent van zuurstof. Of om de temperatuur te regelen en water op te slaan in de bodem. Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen de bosarmste regio uit Europa lopen of wandelen. Daar willen we iets aan doen. Met de campagne Bos voor Iedereen wil Natuurpunt bossen planten in Vlaanderen. Daartoe kopen we grond en zorgen ervoor dat er volwaardige bossen kunnen groeien. De aankoop van gronden is niet goedkoop maar zorgt er wel voor dat op lange termijn de bossen bos kunnen blijven. Sinds de start in 2011 kon Natuurpunt intussen 180.000 m² nieuw bos aanplanten. In Ninove, Mechelen, Loppem, Lier, Kampenhout, Aalter, Zomergem, Maldegem en Zottegem kan je het resultaat zien. En vanaf 15 Februari ook in Heuvelland.

Jonge bossen die de verbinding vormen met bestaande natuurgebieden en waar je kan wandelen en genieten. Dat alles werd mogelijk gemaakt dankzij de giften van vele duizenden gezinnen en bedrijven. Velen onder hen kwamen zelf hun bomen planten op de nationale boomplantdagen van Natuurpunt. Ook in de toekomst bouwen we verder aan Bos voor iedereen en planten we nieuwe bossen aan. We verwijzen graag naar de website

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.