Marokkaans brood is slecht voor de gezondheid

In een perscommuniqué van eind januari heeft de Marokkaanse federatie van consumentenrechten (FMDC) hierover haar bezorgdheid geuit en de tekortkomingen aan de kaak gesteld die zijn vastgesteld bij de vervaardiging van dit zeer belangrijke basisproduct in de Marokkaanse voeding. “Het brood dat op de nationale markt wordt gebracht is genetisch gemodificeerd en bevat een aanzienlijke hoeveelheid zetmeel. Het teveel aan zetmeel, gevoegd bij andere elementen die bij de vervaardiging ervan worden gebruikt zoals zout en suiker, bakpoeder, chloor, stelt de consument bloot aan diverse ziekten zoals darmkanker, zwaarlijvigheid, depressie, eczeem, enz.

Volgens dezelfde bron leiden de toevoeging van andere bestanddelen zoals zout en suiker (meer dan 3 gram suiker in elke eenheid brood), alsmede het gebruik van bakpoeder, de aanwezigheid van chloor in het water of het weglaten van voedingsvezels, direct of indirect tot vele ziekten. De federatie gaat verder: “Tarwe behoort tot de levensmiddelen die de meeste bestrijdingsmiddelen ontvangen, in alle stadia van de teelt en de verwerking ervan, zodat strenge controle noodzakelijk is”.

Meer controle nodig

In dit verband uit de FMDC kritiek op “het vrijwel ontbreken van controle op deze activiteit, met name op het niveau van de maalderijen, de verkooppunten en de distributie van tarwe en brood”. Bovendien hekelt de federatie de “overschrijdingen” die het volgens haar moeilijk hebben gemaakt om een consumentenbeschermingsprogramma op te zetten. “In een context die door een soort anarchie wordt gekenmerkt, verzoekt de FMDC de landbouwers en producenten over een register van het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beschikken en de eigenaars van molens, bakkerijen en zaaigoeddepots over een gezondheidsaccreditatie te beschikken, terwijl zij ook pleit voor de invoering van een gezondheidscontrolesysteem voor ingevoerde produkten”, aldus de nota van de WFCD. Voorts waarschuwt de federatie tegen het gebruik van vezelvrij meel voor de broodbereiding en dringt zij aan op toezicht op de sector, zodat dit veel geconsumeerde voedingsmiddel onder goede omstandigheden en met inachtneming van de gezondheidsnormen kan worden geproduceerd.


Tenslotte verbiedt de Federatie het gebruik van suiker in brood en eist zij dat de toegestane hoeveelheden zout in een wettekst zou worden gegoten en dat de wettelijke voorwaarden betreffende de soorten brood en de
productie ervan worden herzien.