UNIZO erg positief over akkoord met banksector over betalingsuitstel en nieuwe kredieten voor bedrijven, maar…

UNIZO verwelkomt het bereikte akkoord tussen de overheid en de banksector om te vermijden dat onze bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen. “Een heel goede zaak is alvast het betalingsuitstel, zonder bijkomende kosten, voor alle ondernemingen tot 30 september, naar het voorbeeld van gelijkaardige maatregelen in andere landen”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “We begrijpen het principe dat dit engagement enkel geldt voor ‘levensvatbare’ bedrijven, maar vinden de definitie hiervan evenwel te strikt en arbitrair.

Het feit dat enkel bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen als ‘levensvatbaar’ worden beschouwd, zal er toe leiden dat bedrijven die net in tijdelijke moeilijkheden zaten maar op termijn nog een toekomst hadden, hier uit de boot vallen. We vragen hier een meer individuele benadering en beoordeling, waarbij de betrokken ondernemers op gesprek mogen komen, om te voorkomen dat het levensvatbare deel van deze groep van bedrijven overkop zou gaan.”

Zullen banken voldoende bereid zijn om krediet te verlenen?

“Heel goed ook dat de banken zich engageren om bij nieuwe kredieten van maximaal 12 maanden een belangrijk deel van de verliezen te nemen, namelijk 3% van de totale portefeuille aan nieuwe kredieten”, gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. “We hopen nu alleen dat de banken zich met deze voorwaarden in de praktijk ook voldoende bereid zullen tonen om effectief die noodzakelijke nieuwe kredieten te verlenen. Bovendien is momenteel nog niet duidelijk wat de relatie gaat zijn tussen deze nieuwe staatswaarborg en de regionale waarborgregelingen.”

Unizo wil betrokken partner zijn

UNIZO dringt er nu vooral op aan om actief betrokken te worden bij de verdere detaillering van dit akkoord en de permanente evaluatie ervan. “We zijn heel blij met dit akkoord tussen de overheid en de banken. We zijn de banken ook erkentelijk voor hun engagement. Maar dit gaat natuurlijk ook en vooral onze ondernemers aan. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zij hier mogen over meepraten”, besluit Danny Van Assche.

zie betalingsuitstel kredieten

nieuwe spelregels tijdelijke werkloosheid

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.