Verkoopprijs brood stijgt naar 2.70 euro

Elk jaar berekent de economische commissie sinds 2003 (de vrijmaking van de broodprijs) de evolutie van de kosten tegenover die van het voorgaande jaar. De stijging van de broodindex bedraagt 167,85 -148,70, wat een stijging met 12,88% betekent in 2022. 

De verkoopprijs van het brood stijgt tot € 2,70. Bakkers Vlaanderen illustreert via onderstaande tabel via de belangrijkste kostprijselementen van een brood (grondstoffen, energie, lonen enz.) wat er aan de hand is? Elk kostenonderdeel weegt voor een gewogen gemiddelde door in de verkoopprijs van een brood: algemene kosten 25,80%, energie voor 5,33 %, grondstoffen voor 25,60%, verkoop lonen 24,95% en productielonen 18,32%.

12,88% stijging in 2022

Als basis worden de kosten van 2003 genomen, het jaar waarna de broodprijs werd vrijgemaakt. Elk jaar berekent de economische commissie de evolutie van deze kosten tegenover deze van het voorgaande jaar. De stijging van onze broodindex is 167,85 -148,70 = een stijging met 12,88% in 2022. 

Dit komt vooral door de stijging van de energiekosten en de grondstoffen. De grondstofprijzen stijgen – door de coronacrisis / oorlog stevig door met 11,83%. En de energie met maar liefst 257,9%!

Globaal zijn in 2022 de kosten met 12,88% gestegen tegenover vorig jaar. Ten opzichte van 2003 zijn de kosten gestegen met 67,85%. In 2021 was dit 48,70%.

Berekend op de toen geldende algemene verkoopprijs betekent dit vandaag € 1,61 + 67,85% = € 2,70. Let wel: deze gegevens dienen als loutere informatie en zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen. Elke bakker moet individueel zijn berekening maken.

Ter info: percentage van de kosten die het voorbije jaar gestegen: 

ALGEMENE KOSTEN: + 2,8%

ENERGIEKOSTEN: + 257.9%

GRONDSTOFKOST​: + 11.83%

VERKOOPSLOON: + 4%

PRODUCTIELOON: + 3.6%

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.