Volkorenbrood: “België moet werk maken van nieuwe wetgeving”

Test Aankoop voerde een onderzoek uit naar volkorenbrood bij een aantal Belgische bakkers, broodjeszaken en supermarkten. “De wet zou beter mogen reguleren”, stelt het consumentenblad. “De nieuwe wetgeving in Nederland kan hierbij als inspiratie dienen. En bakkers letten best op het percentage toegevoegd zout. Dat is vaak te hoog!

Volgens Test Aankoop worden mensen die gezond brood willen eten te vaak op het verkeerde been gezet. De consumentenorganisatie voert daarom campagne voor een duidelijke en betrouwbare lijst van ingrediënten en broodnamen.

Slechts in 1 op de 8 bakkerijen kregen de mystery shoppers van Test Aankoop duidelijk en klaar informatie over welke granen in het brood aanwezig waren. Vaak wisten de verkopers in de bakkerij niet met welke granen hun bakker bakte en als hij overdag slaapt, komen ze het dan ook niet te weten. In de supermarkten werd bij 8 van de 18 gekochte broden vermeld welke granen in het brood werden gebruikt of er stond een volledige lijst van ingrediënten op. “Maar in beide gevallen is dat te weinig,” zegt woordvoerder Simon November van Test Aankoop.

“De samenstelling van onverpakt brood zou verplicht moeten worden. Want zolang hier geen wetgeving over bestaat, zal niemand ooit precies weten wat hij of zij koopt. Volkoren wordt aanbevolen omdat dit brood het gezondst is,” stelt November. “Maar als consument weet je volgens hem door gebrek aan informatie niet altijd of je echt gezonde volle granen eet of net niet.”

Broden worden in Nederland gerangschikt in 3 categorieën volgens het gehalte aan volkorenmeel: volkoren (100% volkorentarwemeel), bruin (het meel bestaat voor minstens 50% uit volkorentarwemeel) of wit (hoofdzakelijk witte bloem). Deze categorieën moeten deel uitmaken van de naam. Ook bij ons zouden minimumpercentages verplicht moeten worden.”

Wat zegt de Belgische wet?

Wit brood

Wat zegt de wet? Wettelijk gezien is brood dat niet volkoren of bruin is, wit brood. Er is echter geen duidelijke definitie. Volgens de wet moet de graansoort worden vermeld, behalve als het om tarwe gaat (de meest voorkomende graansoort).

Dit brood wordt gemaakt van geraffineerd tarwemeel, d.w.z. meel waaruit de kiem en de zemelen zijn verwijderd om alleen het endosperm te verkrijgen. Test Aankoop beveelt dit brood niet aan voor de consumenten. Het bevat minder vezels, vitaminen en mineralen dan volkorenbrood.

Bruin brood

Wat zegt de wet? Wettelijk gezien is bruin brood of gedeeltelijk volkorenbrood een product dat is gemaakt van een mengsel van volkorenmeel en witte bloem.

Bruin brood wordt gemaakt met (tarwe)bloem, dat is een mengsel van volkoren tarwe en bloem. Hoe meer volkoren tarwemeel het brood bevat, hoe meer vezels het bevat en hoe beter het smaakt. Bruin brood is minder aan te bevelen dan volkorenbrood, maar beter dan witbrood.

Volkoren brood

Wat zegt de wet? Volkorenbrood is altijd een veilige keuze, want de Belgische wetgeving schrijft voor dat volkorenbrood gemaakt moet zijn met 100% volkorenmeel.

Volkorenbrood wordt gemaakt met volkorenmeel en levert ongeveer evenveel energie als wit of volkorenbrood. Het bevat daarentegen meer vezels, vitaminen en mineralen.

Wat zegt de wet? Volkorenbrood is altijd een veilige keuze, want de Belgische wetgeving schrijft voor dat volkorenbrood gemaakt moet zijn met 100% volkorenmeel.

Ook de naam van het brood moet de samenstelling ervan weerspiegelen (de gebruikte zaden en granen) en er moet op worden toegezien dat voldoende hoeveelheden zijn gebruikt. De nieuwe wetgeving in Nederland kan in dit verband als inspiratiebron dienen. De categorieën moeten in de benaming worden vermeld. Ook de minimumpercentages moeten er verplicht worden gevolgd.

De bestaande Belgische wetgeving inzake benamingen, de aanduiding van het gehalte aan volkorengranen en de aanduiding van de gebruikte graansoort zou strikter moeten worden nageleefd. Dit is vandaag de dag niet het geval, ondanks het belang voor de gezondheid. Het gebrek aan duidelijkheid over de vraag welke instantie voor deze controles verantwoordelijk is, namelijk het FAVV in het geval van voedings- en gezondheidsclaims of de FOD Economie in het geval van ingrediënten, leidt tot een gebrek aan doeltreffende controles. Daarom is het noodzakelijk een duidelijke taakverdeling en strenge controles vast te stellen. Dit is de enige manier om een betere naleving van de bestaande wetgeving te waarborgen.

Zoutgehalte

Test-Aankoop onderzocht brood dat het kocht op 44 locaties in heel België.
Het ging om 44 bakkerijen, broodjeszaken en supermarkten in België. Telkens werden er twee broden gekocht: een volkorenbrood met volkorenmeel en een alternatief brood dat zoveel mogelijk volkorenmeel bevatte. In een laboratorium onderzocht Test Aankoop het gehalte aan mineralen en vezels, alsmede het zoutgehalte van al die broden.

Uit de voedingsanalyse bleek dat 15 “broden van bakkers” meer zout bevatten dan wettelijk is toegestaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.