Webshop is meer dan ooit een must

Nog niet zo lang geleden omschreven we een webshop als een interessante optie. Vandaag is die voor veel bakkerijen uitgegroeid tot een absolute must. De coronacrisis heeft die evolutie nog in een stroomversnelling gebracht. Dankzij de koppeling tussen de gepersonaliseerde webshop van Bakkersonline en de kassasoftware van XerXes Software speel je met een minimum aan inspanningen succesvol in op de explosieve groei van online verkoop.


 

Bakkers die zich ruim een jaar geleden afvroegen wat een webshop aan hun zaak konden bijdragen, kregen tijdens de coronacrisis spon-taan alle antwoorden aangereikt. “De consument zocht vorig jaar naar oplossingen om zijn aankopen snel, veilig en vanuit zijn luie zetel te doen. Een webshop vormt daartoe het ideale kanaal. Je verruimt er je clientèle mee en vergroot de flexibiliteit voor de klant. Wie overdag over weinig tijd beschikt, maakt ’s avonds in alle rust zijn keuze”, zegt Maxim Sergeant, oprichter en CEO van Bakkersonline. Hij ziet ook tal van praktische voordelen voor de bakker. “Een webshop gaat niet enkel over meer verkopen, maar draagt ook significant bij tot de ef-ficiëntie van je bakkerij. Aangezien de klant vooraf bestelt, kan je de benodigde volumes beter inschatten. Op die manier vermijd je verspilling of productietekorten. Dankzij de automatische bestel- en productlijsten boek je bovendien heel wat tijdswinst.”

Omzet met meer dan 300% gestegen

Bakkersonline is al negen jaar gespecialiseerd in webshops op maat van de bakkerijsector. De perso-nalisatie van Bakkersonline komt op verschillende manieren tot uiting. “Onze klanten leggen hun eigen accenten met een webshop in hun huisstijl, met zelfgekozen teksten, foto’s en zo veel meer. Daarnaast voorzien we een persoonlijke klanten-service. De bakker beschikt over een rechtstreekse contactpersoon die hem met raad en daad bijstaat.” Bakkersonline zag vorig jaar zowel het aantal web-shops als de verhandelde volumes sterk toenemen. “Vandaag ondersteunen we ongeveer vijfhonderd Belgische bakkers met een gepersonaliseerde web-shop. De omzet die ze via die webshop genereren, steeg vorig jaar van 5,9 miljoen euro naar 19 miljoen euro, verduidelijkt Maxim. Het toont meer dan ooit het momentum aan. Nu is het moment om je web-shop te lanceren.”

Integratie met kassasysteem

Een grote troef bij Bakkersonline zijn de talloze inte-gratiemogelijkheden. Zo is één op vijf klanten van Bakkersonline gekoppeld met het kassasysteem van XerXes Software. Centralisatie is daarbij het sleutel-woord, zowel op het vlak van assortimentbeheer als productie. “Wanneer de bakker een product of prijs in de kassa aanpast, dan vindt die verandering auto-matisch in de webshop plaats. Je hoeft de wijziging dus slechts eenmaal door te voeren”, zegt Marc De Schaepmeester van XerXes Software. Het kassasys-teem centraliseert alle bestellingen – ontvangen in de winkel, telefonisch, per e-mail of via de webshop

Verkoopstatistieken

Bakkersonline stelt zijn wereldwijde kennis ten dienste van nieu-we innovaties. Dat resulteert nu onder meer in extra mogelijkhe-den om statistieken op te roepen. Handige grafieken vertellen de bakker wanneer zijn klanten het vaakst bestellen, wanneer ze die afhalen en welke producten het best verkopen. Die waardevolle inzichten helpen de bakker om het maximale uit zijn online verkoop te halen. In de toekomst wil Bakkersonline dankzij data nog meer inzichten aan zijn klanten bieden om een nog mooier succesverhaal te schrijven.

– en genereert automatisch alle bestel- en productielijsten én de benodigde etiketten. Dat zorgt voor een bijzonder vlotte afhan-deling van elke bestelling en bespaart de bakker veel tijd, terwijl de foutenmarge sterk vermindert.

Gepersonaliseerde app (iOS & Android)

Sinds kort biedt Bakkersonline ook gepersonaliseerde apps aan. De consument krijgt via de app direct toegang tot je webshop en plaatst er zijn bestelling in een aangename en gebruiksvrien-delijke smartphonevormgeving. Bakkerij Laurens uit Varsenare maakt als één van de eerste bedrijven gebruik van een geper-sonaliseerde app van Bakkersonline. “Als jonge bakkers staan wij open voor vernieuwende initiatieven. We beschouwen de ‘Bakkerij Laurens-app’ als een interessant kanaal om jongere consumenten mee te bereiken. Dat de app altijd en overal met de klant meereist, draagt uiteraard bij tot de klantenbinding”, zegt Melissa. “Op korte tijd hebben een tweehonderdtal mensen onze app gedownload en we zien dat aantal nog groeien.”

Wereld van verschil

Laurens en Melissa – wereldberoemd in Vlaanderen na hun pas-sage in het tv-programma ‘Andermans zaken’ – beschikken sinds een drietal jaar over een gepersonaliseerde webshop van Bakker-sonline. Die koppelt de bakkerij aan het kassasysteem van Xer-Xes Software. “Die integratie betekent voor ons een grote meer-waarde. Onze zaak groeit voortdurend. Dat het kassasysteem de

producten die we in de kijker plaatsen.”

De ‘Ik vergeet je niet, schat’-knop

Het koppel maakt volop gebruik van de personalisatiemogelijk-heden die de webshop biedt. Een mooi voorbeeld is de ‘Ik vergeet je niet, schat’-knop die in de aanloop naar Valentijnsdag boven-aan de webshop prijkte. “We zorgen wekelijks voor vernieuwing en promoten onze webshop via Facebook en Instagram”, verdui-delijkt Melissa. “De tijd en moeite die we erin stoppen, halen we er ruimschoots uit. Dat merken we aan de verkoopcijfers van de benodigde volumes beter inschatten. Op die manier vermijd je verspilling of productietekorten. Dankzij de automatische bestel- en productlijsten boek je bovendien heel wat tijdswinst.”

Onmisbaar verkoopkanaal

Laurens en Melissa beschouwen hun webshop vandaag als een onmisbaar verkoopkanaal. “Dat we drie jaar geleden al op de kar sprongen, heeft ons tijdens de coronacrisis geen windeieren gelegd. Het aantal online bestellingen steeg met bijna vijftig procent en neemt ook in 2021 allerminst af, integendeel zelfs.” Het klaarzetten van het almaar toenemende aantal bestellingen vraagt wel de nodige organisatie. Om dat in goede banen te lei-den, maken Laurens en Melissa gebruik van een afhaalkast en de garage als afhaalpunt. “Dat onze verkoop zo snel groeit, mag je dus gerust als een luxeprobleem beschouwen”, knipoogt Melissa.

BAKKERSONLINE IN CIJFERS

–  Bijna 500 webhops in België, waarvan 1 op 5 gekop-peld aan XerXes Software * Ongeveer 2000 bakkers wereldwijd * Van 5,9 miljoen (2019) naar 19 miljoen (2020) euro aan online brood en banketMeer dan 1 miljoen bestellingen in 2020 * De gemiddelde online bestelwaarde bedraagt 18 euro, tegenover 5,50 euro in de winkel *Bakkersonline biedt ook websites op maat en geperso-naliseerde online en offline marketingondersteuning.

Meer weten?

www.Bakkersonline.be

www.xerxes.be
B&B publi