Buitenlandse stages verrijken toekomstige bakkers

In de verhalen die we maandelijks in bakkerijen optekenen, blikken vaklui vaak met veel voldoening terug op een buitenlandse stage. We zoomen zowel met onderwijsinstellingen als oud-leerlingen in op de meerwaarde van een internationale ervaring. 

Zowel Ter Groene Poorte in Brugge als PIVA in Antwerpen bieden hun leerlingen een omkadering om in het buitenland ervaring op te doen. “We stippelen twee trajecten uit, vertelt Gert Rots, technisch adviseur bij de Brugse bakkerijschool. Sinds jaar en dag verzorgen we individuele stages voor de leerlingen uit het vijfde, zesde en zevende jaar. Die duren, afhankelijk van het studiejaar, tot zeven weken. Daarnaast stippelen we sinds 2017 ook buitenlandse stages uit, met Europese steun via het Erasmusproject.” 

PIVA biedt korte stages aan voor leerlingen uit het zesde en zevende jaar. “Die vinden meestal in de omliggende landen plaats”, verduidelijkt technisch adviseur Kris Van Rysselberghe. “Die stages maken mogelijk deel uit van een Erasmustraject. Daarnaast heb je de langdurige afstudeerstages voor leerlingen die hun diploma al hebben behaald. We trekken daarnaast met de zevendejaars ook naar Maison Lenôtre in Frankrijk.”

Kris Van Rysselberghe, PIVA: “Met een stage – in een hotel, restaurant of in het buitenland – leer je werken in heel andere context en verrijk je je kennis.”

Partnerscholen en netwerk


PIVA werkt voor de afstudeerstages samen met buitenlandse partnerscholen. “Onze leerlingen draaien eerst even mee in die school, alvorens richting hun stageplaats te trekken”, zegt Kris Van Rysselberghe. “Die samenwerking werkt ook in omgekeerde richting, waarbij buitenlandse leerlingen via PIVA bij een Belgische bakkerij hun horizon verruimen. Onze stagebegeleiders brengen zelf een bezoek aan die buitenlandse scholen en geven er vaak workshops. Op die manier ontstaat een mooie kruisbestuiving.” 

Ter Groene Poorte doet een beroep op zijn brede netwerk van stageplaatsen. “In de loop der jaren bouw je een goede relatie uit met die ondernemingen. Soms geven leerlingen ook zelf nieuwe locaties aan, die dan uitgroeien tot vaste waardes. Onze leerkrachten evalueren de stage ter plaatse”, legt Gert Rots uit.

Je ogen de kost geven


Voor beide technische adviseurs staat de meerwaarde van een buitenlandse stage buiten kijf. “Leerlingen maken kennis met een andere cultuur en werkwijze. Ze leren werken met lokale grondstoffen en in een andere taal communiceren”, aldus Gert Rots. “Een buitenlandse stage draagt ook bij aan de zelfstandigheid van de leerlingen en verplicht hen om uit hun comfortzone te treden. Door op eigen benen te staan, leer je op alle vlakken veel bij. Bij een stage in eigen land adviseren we daarom ook om niet enkel aan de slag te gaan bij de bakkerij waar je al vertrouwd mee bent. Je doet er goed aan van verschillende omgevingen te proeven en je ogen de kost te geven.”

Gert Rots, Ter Groene Poorte: “Tijdens een buitenlandse stage maak je kennis met een andere cultuur en werkwijze.”

Motivatie belangrijk


Ter Groene Poorte stuurt jaarlijks een veertigtal bakkerijleerlingen uit. Dat aantal blijft min of meer stabiel. PIVA tekent een stijging op, waarbij tot één vijfde van de jonge bakkers over de landsgrenzen heen kijkt. “Het is vooral belangrijk dat leerlingen motivatie tonen om in het buitenland stage te lopen. Dat enthousiasme bepaalt in grote mate het succes van een stage”, zegt Gert Rots. 

De scholen vinden dat je een buitenlandse stage allerminst mag beschouwen als een vorm van concurrentie voor de zoektocht naar personeel bij de Belgische bakker. “Leerlingen keren terug met een schat aan ervaring, die ze veelal later ook bij hun toekomstige Belgische werkgever aanwenden. Ik denk bijvoorbeeld aan het werken met desem, dat je via een stage in Duitsland oppikt”, meent Gert Rots. Kris Van Rysselberghe merkt dat bakkerijleerlingen ook stage lopen in hotels of restaurants. “Ze maken er kennis met een heel andere context en verrijken zo hun kennis.”

Iris Devolder, Chocoladeatelier Iris: “Sinds die stage in Finland weet ik van mezelf dat ik mijn plan kan trekken.”

Prijskaartje

Zowel PIVA als Ter Groene Poorte werken vaak al vele jaren samen met hun buitenlandse stagebedrijven. “De lokale bakkers, patissiers, chocolatiers en ijsbereiders zijn altijd opgetogen over de inzet van onze leerlingen. Niet zelden vragen ze na afloop meteen al om volgend jaar een nieuwe kandidaat voor te stellen.”

Het prijskaartje hoeft evenmin af te schrikken. Het Erasmusprogramma financiert in veel gevallen een deel van de kosten. Leerlingen verblijven bovendien niet zelden in een accommodatie van de werkgever of logeren in een gemeenschappelijk appartement, wat het kostenplaatje drukt.

Iris liep stage in het Hoge Noorden

Iris Devolder is een oud-leerlinge van het PIVA. Ze liep twaalf jaar geleden stage in de Finse hoofdstad Helsinki. “We konden destijds kiezen uit een zestal landen. Het Noorden heeft me altijd al aangesproken”, klinkt het. “Finland vormde bijgevolg een logische keuze. Ik ging er zes maanden in dienst bij een bakkerij. In vergelijking met België was het gebak er vrij zwaar. Ideaal dus om de koude winter door te komen.” Iris stelde vast dat de werkorganisatie er verschilt van die in de Belgische bakkerij. “We werkten er van 5 tot 13 uur en de zaakvoeder laste ook verschillende pauzes in. Bij de Belgische bakker word je veeleer verondersteld om door te werken tot de producten af zijn.” 

De zelfstandigheid in het buitenland schrikte Iris niet af. “We vormden een groep met een twaalftal buitenlandse studenten, waarvan ik met enkelen een appartement deelde. Ik won tijdens de stage aan zelfzekerheid. Voorheen was ik eerder verlegen en afwachtend. Sinds die stage weet ik van mezelf dat ik mijn plan kan trekken. Wie twijfelt, zou ik zeker aanraden om de sprong te wagen.” Iris studeerde in 2011 af en ging nadien bij verschillende bakkerijen aan de slag. Sinds anderhalf jaar runt ze met haar vader Chocoladeatelier Iris, waarmee ze op verschillende wekelijkse markten in het Antwerpse neerstrijkt. 

Laurens vond motivatie bij Kapp

Laurens De Vestele runt Bakkerij Laurens in Varsenare. Negen jaar geleden liep hij zes weken stage bij bakker Peter Kapp in het Duitse Edingen-Neckarhausen (zie B&B nr. 1/2016). “Ik wilde sowieso een buitenlandse stage doen”, vertelt Laurens. Toen hij via zijn school Ter Groene Poorte het voorstel kreeg om bij Kapp stage te lopen, was hij meteen geïnteresseerd. “Peter was de man die me de kneepjes van het vak kon leren. Hij stond bekend om zijn desem en stokbroden, en zijn methoden zijn uniek. Eerst logeerde ik bij iemand die logement aanbood via een website, maar met die persoon had ik helemaal geen klik. Dat ik ’s nachts werkte, hielp ook niet. Na een week huurde ik samen met een andere, Duitse stagiair een appartement in een appartementenhotel.” 

Gaandeweg leerde Laurens voldoende Duits om te communiceren. Tijdens zijn stage maakte hij een belangrijke klik. “Peter vroeg me of ik de beste bakker van België wilde worden. Toen ik antwoordde dat dat niet meteen mijn ambitie was, kreeg ik enorm onder mijn voeten. Dat wakkerde mijn motivatie aan. Zonder die stage was ik nooit zelfstandig begonnen.”

Laurens De Vestele, Bakkerij Laurens: “Zonder die stage bij Peter Kapp was ik nooit zelfstandig begonnen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.