Samenwerking tussen Dossche Mills en Bat Agrar om duurzaamheid bij productie van tarwe te bevorderen

Maalderij Dossche Mills en BAT Agrar* slaan de handen ineen om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw te verminderen en duurzaamheid te bevorderen.

Bloemmolens Dossche Mills streeft ernaar de CO2-voetafdruk van de tarwe die ze gebruiken te verminderen. Dossche Mills zal financiering verstrekken voor maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. BAT Agrar, als leverancier van Dossche, zal de broeikasgasbalans van de boerderijen waar de tarwe wordt geteeld ter beschikking stellen. Deze gegevens zullen worden gebruikt om advies te geven aan boerderijen over het verminderen van hun broeikasgasemissies en om maatregelen te nemen om dit doel te bereiken.

Landbouwers adviseren

De gegevens worden gebruikt om advies te geven aan boerderijen om de broeikasgasemissies te verminderen en maatregelen te nemen om dit doel te bereiken. Ze onderzoeken ook extra maatregelen voor CO2-vastlegging in de bodem en streven ernaar bij te dragen aan de Europese doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050. Dossche Mills speelt een pioniersrol en werkt samen met verschillende organisaties in de landbouwsector om een toeleveringsketen voor duurzame graanproducten te ontwikkelen.

  • Het Duitse bedrijf verkoopt zaden, pesticiden en meststoffen en andere producten voor de landbouw en is actief in de graanhandel. Het biedt ook logistieke diensten aan in weg- en watertransport.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.