Ledenaantal van Bakkers Vlaanderen afgelopen jaren sterk gedaald

De warme bakker, of ambachtelijke bakker, dreigt uit te sterven. De voorbije tien jaar is het aantal geregistreerde bakkers in de Vlaamse bakkersfederatie bijna gehalveerd, van 1.500 tot slechts 850 vandaag. De daling wordt toegeschreven aan een gebrek aan opvolgers voor bakkers die met pensioen gaan, moeilijkheden voor jongeren om een lening te krijgen voor het opstarten van een bakkerij en de toenemende aanwezigheid van bakkerijketens.

Bakkers Vlaanderen, een vereniging die 60% van de Vlaamse bakkers vertegenwoordigt, telt momenteel 850 leden, wat erop wijst dat er in totaal ongeveer 1.200 warme bakkers overblijven. Dit komt neer op ongeveer vier bakkers per Vlaamse gemeente, maar op het platteland is er een groeiende schaarste aan ambachtelijke bakkerijen..

Geen opvolging

Het aantal bakkerijen in Vlaanderen is de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald, met veel 50- en 60-jarige bakkers die met pensioen gaan zonder geschikte opvolgers te vinden voor hun zaak. Deze trend zet zich voort, want tien jaar geleden waren er nog 1.500 leden in de bakkerijfederatie, nu zijn er nog maar 850 over.

Banken verstrekken niet de nodige kredieten

Ondanks voldoende inschrijvingen voor bakkerijopleidingen beginnen pas afgestudeerde bakkers zelden een eigen zaak. Voor het openen of overnemen van een bakkerij is veel kapitaal nodig, dat veel jongeren niet hebben. Bovendien zijn banken vaak huiverig om leningen te verstrekken vanwege de verminderde winstgevendheid van bakkerijen als gevolg van de stijgende energie- en grondstofprijzen en de concurrentie van supermarkten.

Ketens met meerdere winkels

Bovendien volgen sommige jonge afgestudeerden verder onderwijs of kiezen ze voor andere carrièrepaden in plaats van meteen als bakker aan de slag te gaan. Degenen die er wel voor kiezen om bakker te worden, sluiten zich steeds vaker aan bij grotere bakkerijketens in plaats van kleine zelfstandige winkels over te nemen. Bedrijven met meerdere verkooppunten worden als winstgevender beschouwd dan eenmanszaken met één winkel, en deze verschuiving naar grotere ketens lijkt de toekomst van de Vlaamse bakkerij-industrie te zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.