‘Leraren met jarenlange ervaring in de private sector: goudmijn voor het onderwijs’

“Het verhogen van het aantal overdraagbare anciënniteiten is een zeer belangrijk instrument om meer, vaak oudere, ervaren en deskundige werknemers uit de particuliere sector aan te trekken in de onderwijssector. Daarom is Danny Van Assche, adjunct-directeur van UNIZO, bijzonder opgetogen over het initiatief dat onderwijsminister Ben Weyts vandaag heeft aangekondigd.

“Mensen die een praktisch, levensecht onderwerp kunnen brengen met verhalen en voorbeelden uit hun eigen beroepsleven, zijn vaak zeer inspirerende docenten voor jongeren die geen echte levenservaring hebben,” vervolgt Danny Van Assche. “En het potentieel van dit type leraar is bijzonder groot. Het is niet ongewoon dat mensen van 55 of 60 jaar, die nog zeer dynamisch en enthousiast zijn, de particuliere sector te vroeg verlaten, bijvoorbeeld omdat het fysieke aspect van hun werk een te grote belasting voor hun privé-leven vormt. Momenteel is slechts 27% van de 60-plussers nog actief op de arbeidsmarkt. Voor de onderwijssector, die dringend behoefte heeft aan extra arbeidskrachten, kunnen zij een goudmijn zijn. Door hen toegang tot onderwijs te geven, lossen we niet alleen het tekort aan arbeidskrachten in deze sector op. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat werknemers langer op de arbeidsmarkt kunnen blijven, wat niet alleen goed is voor hen, maar ook voor onze economie, onze sociale zekerheid en onze samenleving.”

Passende vergoeding

“Met de overdraagbaarheid van dienstjaren zorgt minister Ben Weyts er nu voor dat ook zij-instromers met veel ervaring een passende vergoeding krijgen”, besluit Danny Van Assche, die eraan toevoegt dat ook het proces van de opleiding tot leraar zo pragmatisch en vlot mogelijk moet verlopen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. UNIZO is van mening dat de huidige verhoging van het aantal overdraagbare dienstjaren een zeer belangrijke stap voorwaarts is, ook al zou die nog verder kunnen worden verhoogd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.