Het aantal vacatures in de Belgische bakkerijsector blijft constant

In november 2022 werkten er ongeveer 7,5 werknemers in een Belgische bakkerij, inclusief de bakker zelf. Het aantal vacatures ligt even hoog als in 2019. De vroegere problemen bij het aanwerven, zoals geringe motivatie en onwil om buiten de reguliere uren te werken, treden vandaag minder naar voor. Een probleem dat zich wel voordoet bij het aanwerven van personeel situeert zich op het vlak van de arbeidsmarkt, waar krapte heerst.

Van die 7,5 mensen die in de bakkerij werken, zijn 3 werknemers actief in de productie van de bakkerij, 3 in de winkel en 1,5 werknemers werken in andere functies. Met 7,3 ligt het aantal werknemers in een bakkerij in Vlaanderen iets lager dan in Wallonië en Brussel, waar 8,1 mensen in een bakkerij werkenIn 2019 lag het gemiddeld aantal werknemers in Belgische bakkerijen iets lager, namelijk op 6,8. Deze cijfers komen uit de meting van Het Bakkerspanel waaraan 243 bakkers aan hebben meegewerkt.

Verwacht aantal vacatures onverwacht stabiel

We vroegen ook naar het aantal verwachte vacatures in de komende 12 maanden. Dit kunnen vervangingen zijn voor personeel dat vertrekt of met pensioen gaat. Het kan natuurlijk ook zijn dat bakkerijen op zoek zijn naar nieuw personeel om hun bedrijf uit te breiden. Als we het aantal verwachte vacatures vergelijken met het aantal vacatures van 3,5 jaar geleden, zien we dat het gemiddelde op een vergelijkbaar niveau ligt. In 2019 verwachtten bakkers 0,7 medewerkers aan te nemen. Het gemiddelde aantal verwachte vacatures is nu 0,8. We hadden een lager cijfer verwacht vanwege de onzekerheid over de prijsontwikkeling. De energieprijzen zijn hoog en de koopkracht van consumenten neemt af. Blijven bakkerijen winstgevend met deze stijgende bedrijfskosten en kiezen consumenten niet vaker voor de goedkoopste bakkerijproducten in de supermarkt?

Bakkerijen staan voor de uitdaging het werk aantrekkelijker te maken

Minder problemen met motivatie en buiten de reguliere abreidsuren werken, wel grote krapte op de arbeidsmarkt

Het grootste probleem bij het aanwerven van personeel is het gebrek aan motivatie bij het interviewen van kandidaten voor een functie in uw bakkerij. Daarnaast is er vaak een gebrek aan bereidheid om buiten de normale werktijden te werken. Maar bij deze twee problemen zag Het Bakkerspanel dat het percentage tussen 2019 en 2022 daalde.

Problemen bij aanwerving

Als we kijken naar wat bakkers als problemen ervaren bij het werven van personeel, namelijk de krappe arbeidsmarkt en het gebrek aan belangstelling voor het bakkersvak, zien we dat beide procentueel zijn toegenomen in 2022 ten opzichte van 2019. De beroepsverenigingen en het onderwijs hebben de mooie maar moeilijke taak om jongeren te interesseren voor het bakkersvak en hen uit te leggen wat een toekomst als bakker inhoudt. Het is een goed voornemen om hiermee in 2023 aan de slag te gaan.

Bron: Het Bakkerijpanel, 12 december 2022

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.