Hoe gaan jouw collega’s om met de hoge aankoopprijzen?

De torenhoge energieprijzen en piekende grondstofkosten wegen vandaag zwaar door op de winstgevendheid van de bakkerij. Maar hoe gaat de vakman daar mee om en op welke manier kan hij de impact van de stijgingen beperken? Een rondvraag leert ons dat de bakkers ook in deze moeilijke periode de nodige veerkracht en creativiteit aan de dag leggen.

Heleen Vanderstraeten, Bakkerij Bakkersdochter in Hasselt

“Oven optimaal timen”

Foto: Heleen Vanderstraeten, Bakkersdochter: “Energieverbruik terugdringen is de boodschap.” (foto Thomas Pollaris)

“We betalen vandaag een pak meer voor onze bloem en boter”, steekt Heleen Vanderstraeten van wal. Ze stamt uit een echte bak- kersfamilie.

Vandaag bakt vader Jacques, terwijl Heleen de klanten bedient. “De grootste impact situeert zich op het vlak van energie. We hadden tot voor kort een contract met een vaste prijs. Nu dat

niet langer het geval is, stijgt de prijs maal vier. We zagen ons genoodzaakt om de broodprijs trapsgewijs met dertig eurocent op te trekken. De klant begrijpt die beslissing gelukkig ook wel. Hoewel hij misschien wat minder luxeproducten koopt, valt het effect op onze verkoopcijfers goed mee.”

Bakkerij Bakkersdochter probeert haar energieverbruik terug te dringen. “Dat lukt onder meer door het gebruik van de oven beter te timen en geen airco te gebruiken”, verduidelijkt Heleen Vanderstraeten.

Luc Heremans, Bakkerij Schepers in Tremelo

“Energieverbruik reduceren”

Luc Heremans staat al vele jaren in het vak. “Ik heb een oven op stookolie en hou de mazoutprijzen nauwgezet bij. De verdubbe- ling van de prijs is ongezien”, luidt het. “Daarnaast verbruikten we vorig jaar 35% minder elektriciteit en toch moesten we aan het einde van de rit fors opleggen. Als bakker ben je nu eenmaal zeer kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen. Het dreigt voor onze sector een slagveld te worden.” Luc Heremans wijst daarnaast ook op de stijgende prijzen voor boter en bloem. “We rekenen die prijsverhogingen deels door aan de consument. Een groot bruin

brood kost nu 2,70 euro, terwijl dat een jaar geleden nog 2,30 euro was. Toch kan je de prijs niet onbegrensd optrekken, aangezien ook de klant zijn budget ziet inkrimpen. Bovendien moet je competitief blijven ten opzichte van de supermarkten. Ik vermoed dat de prijsbrekers hun voordeel uit de crisis halen.” Om de kosten te reduceren, zet Bakkerij Schepers vooral in op een reductie van het energieverbruik. “De goedkoopste stroom is de energie die je niet verbruikt”, klinkt het wijs. “Ik probeer er bijvoorbeeld voor te zor- gen dat het aantal lege ruimtes in de diepvriescel tot het minimum beperkt blijft.”

Dimitri Nollet, Bakkerij Nollet in Oudenaarde

“Interesse in broodresten voor biogas”

Dimitri Nollet stelt vast dat nagenoeg alle prijzen de hoogte in gingen. “Van suiker, over boter en eieren, tot melk en bloem”, licht

hij toe. “We verhoogden de broodprijs van 2,30 euro naar 2,80 euro voor een klassiek groot bruin brood. Ga je nog veel hoger, dan haakt de klant mogelijk af. Je moet dus op zoek naar manieren om in de kosten te knippen. We beschikken nu al over zonnepanelen en gaan na of het loont om onze installatie nog uit te breiden.

Aangezien we dan onze energieteller niet langer zien terugdraaien, staan we open voor alternatieven. Ik informeerde bijvoorbeeld al naar het Nederlandse initiatief dat broodresten aanwendt voor de productie van biogas. Dat lijkt me veelbelovend.” Dimitri Nollet signaleert nog andere besparingsopties. “Mogelijk door de perso- neelskosten terug te schroeven. Een piste bestaat erin de zaak vroe- ger op de dag te sluiten. Je kunt je afvragen of het wel aangewezen is om tot 18 uur open te blijven, aangezien de grote drukte aan het einde van de dag toch al is weggeëbd. Bij te hoge aankoopprijzen van pitten en zaden loont het mogelijk ook om bepaalde broden uit het assortiment te halen of alternatieve ingrediënten te gebrui- ken. Zo schrapten we het notenbrood uit ons aanbod, omwille van de dure walnoten.”

Sten Goris, Bakkerij Goris in Turnhout

“Investeren in warmtekrachtkoppeling”

“Investeren in warmtekrachtkoppeling”Het lijstje met stijgende aankoopprijzen ziet er bij Bakkerij Goris identiek uit als bij de collega’s. “We werken gelukkig met vaste contracten voor bloem en energie en konden dus nog even genie- ten van de prijzen die we in meer gunstige tijden hebben onder- handeld. Al komt er daar uiteraard ook een einde aan”, legt Sten Goris uit. De broodprijs steeg ondertussen van 2,40 euro naar 2,60 euro. “Dat is een noodzaak om het nodige budget voor onze personeelskosten en lening op te hoesten”, luidt het. Bakkerij Go- ris steekt sinds een drietal jaar in een nieuw kleedje. “We hebben bij de renovatie veel aandacht besteed aan energiezuinigheid, met onder meer ledlampen en zonnepanelen. Nu investeren we ook in het opwekken van elektriciteit door middel van een installatie met warmtekrachtkoppeling. Op dat vlak zijn we dus goed gewapend. Al hopen we uiteraard dat de grondstof- en energieprijzen min- stens zullen stabiliseren

Sofie Gielens, Patisserie Ludovic Helsen in Mol

“Overschotten vermijden”

“Eerder dan de energieprijs merken we de impact van de hogere bloemprijs en verpakkingskosten”, stipt Sofie Gielens aan. “De broodprijs steeg van 2,40 euro naar 2,70 euro. Het lijkt me niet op- portuun om de duurdere grondstofprijzen volledig door te reke- nen, aangezien het prijsverschil met de supermarkten dan te groot wordt.” Patisserie Ludovic Helsen is gespecialiseerd in patisserie en chocolade. “We stellen gelukkig vast dat de consument zich nog altijd graag verwent met lekkere producten. De verkoopvolumes blijven op peil.” De kunst bestaat er volgens Sofie in om overschot- ten te vermijden. “Ik denk dat het beter is om blij te zijn dat alles uitverkocht is, dan te betreuren dat je aan enkele klanten aan het einde van dag niets meer kan verkopen.” De zaak is een vertrouwde naam in de streek. “We bouwden de voorbije jaren een buffer op, die nu zijn waarde bewijst. Maar ik kan mij goed inbeelden dat het voor veel startende bakkers zwoegen is om stand te houden.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.