De “Best of” van de Mondial du Pain vindt in 2023 in Japan plaats met dubbele wedstrijd

Door corona werd in 2020 de “Best of” in Peru geannuleerd. Voor de Belgische ploeg en andere geselecteerde ploegen een gemiste kans om zich te meten met de beste zes landen (lees masters) van de Mondial du Pain 2019. Maar in 2023 vindt de Best Of ‘ in Japan plaats. En daar nemen de kandidaten van zowel 2019 als van 2021 het tegen elkaar op! Een dubbele wedstrijd, dus!

Japan is het organiserende land voor de editie 2022 en zal op aanvraag van het bestuur in Frankrijk ook de editie van 2020 organiseren. De wedstrijden zullen plaatsvinden begin maart 2023. Zodoende zal België twee ploegen naar de “Best of” sturen. Beide ploegen waren op de Mondial du Pain geselecteerd door hun 5de  en 6de plaats.

Selecteerden zich in 2019 tijdens 7de Mondial Du Pain:

Als chef: Stijn Van Kerckhoven, leerkracht in Kogeka Geel. Hij was de coach van Berre Ceuppens tijdens het Belgium Championship Aspirant Baker 2019.

Als gezel: Berre Ceuppens werkzaam bij Bakkerij Kwanten-Vanech, winnaar Belgium Championship Aspirant Baker 2019, 1ste prijs Viennoiserie UICB wedstrijd in Sevilla (Spanje).

Selecteerden zich in 2021 tijdens 8ste Mondial Du Pain:

Als chef: Joran Defossez (vervangt Stefan Vandaele afwezig om medische reden) werkzaam bij Bakkerij Serbruyns. Winnaar van het Belgium Championship Aspirant Baker in 2014, winnaar van UICB wedstrijd 2015, 3de op Mondial du Pain als gezel in 2017, 2de plaats “Best of” in China als gezel.

Als gezel: Guillaume David, werkzaam bij Bakkerij de Cock. Behaalde de 2de plaats tijdens het Belgium Championship Aspirant Baker 2019.

Deze twee ploegen worden gecoacht door een team van Les AmbassadeursDuPain.be en Aspirant Baker dat zal worden vertegenwoordigd tijdens de wedstrijd door Sergio Dias en Guido Devillé.

Programma van de wedstrijd

Het programma van de wedstrijd bestaat uit een reeks viennoiserie producten, baguettes, nutritioneel brood, typisch Belgisch brood, belegde broodjes en een sierstuk.

De wedstrijd is gespreid over 2 dagen. De 1ste dag, krijgt men 3 uur de tijd voor de “mis en place”, hier mag men alles bereiden behalve afbakken. Tijdens de 2de dag, de eigenlijke wedstrijddag, heeft men 8:30 uur de tijd om alles te fabriceren en te presenteren in een etalage.

Steun is welkom!

Japan het land van de rijzende zon is voor onze ploegen een unieke kans om zich te meten met de besten van de wereld. Voor onze bakkerijsector opnieuw een kans om ons landje op de wereldkaart te zetten. Maar deze uitdaging vraagt dan ook veel opoffering, doorzetting en motivatie van heel het team. Ook financieel zal dit voor beide organisaties veel inspanningen vragen.

Daarom misschien via deze weg een oproep als je je geroepen voelt om dit project te ondersteunen kan je steeds contact opnemen met “ “admin@ambassadeursdupain.be “.

Wij wensen onze ploegen en heel het team, partners veel succes bij deze unieke onderneming.

Filosofie AmbassadeurDuPain

Dominique Planchot van de Franse AmbassadeursDuPain vertelt: “De Mondial du Pain illustreert het vermogen van ons beroep om zich aan te passen aan de hedendaagse eisen van de consument en te voldoen aan diens verwachtingen. Als oeroud, maar ook wereldwijd voedingsmiddel is brood een modern product dat beantwoordt aan de behoeften van een evenwichtige voeding. De bakker van vandaag moet ervoor zorgen dat beide aspecten in zijn brood worden geïntegreerd.”

“Professionals over de hele wereld nemen deel aan de wedstrijd. De Mondial du Pain is een symbool van deze achterliggende filosofie. Het is de mooiste etalage van de hedendaagse bakkerij, verdedigd door de besten broodbakkers uit de vier hoeken van de wereld. Zij vertegenwoordigen de toekomst van ons beroep, zij zijn het voorbeeld”, aldus Dominique Planchot.